Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

  1. Veri Sorumlusu, Kişisel Veri Kategorileri ve Toplanma Yöntemleri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVKK”) uyarınca; kimlik, iletişim, müşteri işlem bilgileri, finans bilgileri ve işlem güvenliği bilgileri şeklindeki kişisel verileriniz ile izin vermeniz halinde pazarlama bilgileriniz; tarafınızdan; elektronik ortamda yazılı veri aktarım yolu ile tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla toplanmakta ve veri sorumlusu olarak Finport Tarım ve Gıda Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, detayları aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Tarafımızca toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlara ve hukuki sebeplere bağlı olarak işlenmektedir.

Veri İşleme Amacı

Veri Kategorisi

Hukuki Sebep

Mal/hizmet satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans

6698 sayılı KVKK m.5/2-c 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans, İşlem Güvenliği

6698 sayılı KVKK m.5/2-a

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 

6698 sayılı KVKK m.5/2-ç 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans

Hukuk işlerinin yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

İşlem Güvenliği

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem

6698 sayılı KVKK m.5/2-f

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem

Ürün, hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama

6698 sayılı KVKK m.5/1

İlgili kişinin açık rızasının bulunması 

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi 

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, Görsel ve İşitsel Kayıt, Finans, İşlem Güvenliği

6698 sayılı KVKK m.5/2-a

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 

6698 sayılı KVKK m.5/2-f

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

 

 

 

  1. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz aşağıdaki şartlar dâhilinde üçüncü kişilere aktarılabilmektedir;

Aktarımın Hukuki Sebebi

Aktarımın Amacı

Aktarım Yapılan Taraf

6698 sayılı KVKK m.8/2-a

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi için gerekli bilgilerin iş ortaklarımıza aktarılması

 

İş Ortakları

6698 sayılı KVKK m.8/2-a

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

 

Yetkili kamu kurumları ve yetkili özel kişiler

 

  1. Başvuru Usul ve Esasları

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı KVKK’nın 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.portakalbahcem.com/web sayfamızdan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile aşağıdaki yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Başvuru Yolu

Başvuru Adresi

KEP ile ileteceğiniz elektronik ileti

[email protected]

Sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı olarak ileteceğiniz ileti

[email protected]

Yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile ileteceğiniz başvuru 

Sahilkent Orta Mh.51 Sk.No:15 Finike/Antalya