Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

  1. Veri Sorumlusu ve Kişisel Veri Kategorileri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca; kimlik, iletişim, müşteri işlem bilgileri, pazarlama bilgileri ve işlem güvenliği bilgileri şeklindeki kişisel verileriniz ile izin vermeniz halinde pazarlama bilgileriniz; veri sorumlusu olarak Finport Tarım ve Gıda Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, detayları aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

 

Veri işleme amacı

Veri Kategorisi

Mal/hizmet satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

Kimlik, iletişim, müşteri işlem

Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

Kimlik, iletişim, müşteri işlem

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

Kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği

Hukuk işlerinin yürütülmesi

Kimlik, iletişim, müşteri işlem

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi

Kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği, pazarlama

İzin vermeniz halinde, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi

Kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği, pazarlama

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Kimlik, iletişim

 

 

  1. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz; iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımıza, ve hukuk işlerinin yürütülmesi amacıyla hukuken yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılmaktadır.

 

  1. Kaynak ve Hukuki Sebep

Tarafınızdan veya 3. kişilerden; elektronik ortamda yazılı veri aktarım yolu ile toplanan kişisel verileriniz; işbu metnin 2. maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi için gerekli olması”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve pazarlama faaliyetlerimiz özelinde “ilgilisinin açık rızasının alınması” hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik yolla toplanmaktadır.     

 

  1. Başvuru Usul ve Esasları

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.portakalbahcem.com/ web adresimizde yer alan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nda yer alan usul ve esaslar doğrultusunda, ilgili formu doldurarak ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan; [email protected] KEP adresimize göndereceğiniz ileti ile [email protected] e-mail adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile veya Sahilkent Orta Mh.51 Sk.No:15 Finike/Antalya adresimize yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.