Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
 

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1.  SATICI 

Unvanı

Finport Tarım ve Gıda Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (www.portakalbahcem.com)

Mersis No

0388080414700025

Adresi

Yeni Mahallesi 501 Sok. No: 11 Finike/Antalya

Telefon

0 242 855 38 55

E-posta

[email protected] 

 
1.2 - ALICI 

Adı Soyadı

__MUSTERIADSOYAD__

 

MADDE 2- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET

Ürün/Hizmet’in Temel Nitelikleri

__TEMELNITELIKLER__

Tüm Vergiler Dâhil Toplam Fiyat

__TOPLAMFIYAT__

Ödeme Şekli

__ODEMESEKLI__

Nakliye, Teslim ve Ek Masraflar 

__NAKLIYE__

Anlaşmalı Taşıyıcı Bilgisi

__TASIYICI__

Teslim veya İfa Süresi

Depozitolar, Diğer Mali Teminatlar

Teslimat Adresi

__TESLIMATADRESI__

Teslim Edilecek Kişi

__TESLIMKISI__

Fatura Edilecek 

Kişi/Kurum

__FATURAKISI__

Fatura Adresi

__FATURAADRESI__

Fatura Edilecek 

Vergi Dairesi

__VERGIDAIRESI__

Fatura Edilecek 

Vergi Sicil Numarası / TC Kimlik No

__VERGINO__

 

MADDE 3- KONU

3.1- İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın, SATICI'ya ait www.portakalbahcem.com veya söz konusu olması halinde mobil aplikasyonundan, elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda ve Ön Bilgilendirme Formu’nda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün veya hizmetin satışı, teslimi ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon, satışa konu ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat ve ifa koşulları vs. satışa konu ürün/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün/hizmeti sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Web sitesinde sipariş onay sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, SATICI 'ya ait web sitesinde sözleşme konusu ürün veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 

4.2-  Ürünün teslimatı; SATICI'nın stok müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Sözleşme konusu ürün/hizmet, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün/hizmet için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim veya ifa edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün/hizmet, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim veya ifa edilecek ise, bu kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- Sözleşme konusu ürünün teslimatı veya hizmetin ifası için işbu sözleşmenin çevrimiçi ortamda onaylanması ile ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile tüm bedelin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi veya hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.5- Ürünün teslimi veya hizmetin ifasından sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI’ya ürün teslim edilmemiş ise edilmez, ürün kendisine teslim edilmiş olması ise Alıcı, ürünü 3 (üç) gün içinde SATICI'ya göndermek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.6- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü veya hizmeti süresi içinde teslim veya ifa edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürün/hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI tarafından ilgili banka bilgilerinin sağlanmaması, para iadesinin geri gelmesi gibi durumlarda genel zamanaşımı süreleri ve yasal hükümler uygulanır. 

4.7- İşbu Sözleşme'nin tüm maddeleri ALICI tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, ALICI tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

4.8- 18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alışveriş yapamaz. 

 

4.9- Ek taksit kampanyalarında ALICI’nın bankasının kampanya şartları geçerlidir ve ALICI’nın bankasının sayfasından farklı bir taksit seçeceği tercih edilmesi durumunda, ALICI’nın seçtiği seçenek uygulanacaktır. Ek taksit kampanyaları banka ile ALICI’nın hukuki ilişkisinden kaynaklanmakta olup işbu hususa ilişkin kampanya tanımlamalarından münhasıran banka sorumludur. SATICI’nın bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

 

4.10- ALICI, ürünü teslim belgesini imzalamak suretiyle teslim alacak ve teslim alırken ürünlerin tam ve gereği gibi olup olmadığını kontrol edecektir. ALICI tespit edeceği her türlü sorunu ve kusuru derhal SATICI’ya bildirmek ve eğer teslim alacaksa da bunu teslimat formuna yazdırmak zorundadır. Aksine meydana gelecek durumlardan SATICI’nın hiçbir surette sorumluluğu olmayacaktır. ALICI'nın, Sözleşme konusu Ürün/Hizmet'i teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürün/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk ALICI’ya aittir.

 

4.11- Ürünün sevkiyat ve kargo masrafları ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Cayma hakkı süresinin sona ermesinden sonra ürün iadesinin gerçekleştirilmesi halinde veya cayma hakkı kapsamında ön bilgilendirme formunda ve işbu sözleşmede belirtilen SATICI’nın anlaşmalı olduğu taşıyıcı (kargo şirketleri) dışında farklı bir kanalla iade gerçekleştirmesi halinde işbu sevkiyat ve kargo ALICI’ya aittir.

 

4.12- Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

4.13- Yemelik portakal meyve çapı 72 mm ve üstüdür. Sıkmalık portakal meyve çapı 55 mm – 76mm arasındadır. Diğer ürünlerin ağırlıkları Limon: 90 gr – 200 gr arasında, Nar: 300 gr – 750 gr arasında, Greyfurt: 250gr – 550 gr arasında, Mandalina 80 gr – 160 gr arasındadır. Meyve çapları/ağırlıkları dönemsel olarak +-%5 oranında değişiklik gösterebilir.

 

 4.14- Ürün görsellerinde görünen meyve istifi/kasa içi yerleşimi, meyve boyuna ve çapına göre değişiklik gösterebilir. Kasaların içindeki meyve adetleri görsellerden farklı olabilir.  

4.15- Meyve grubundaki ürünler kasa adedi olarak satılmaktadır. Birim fiyat kasa için verilmektedir. Kasa içi kiloları ortalama kilo olarak belirtilmiştir. Kasa içinde meyve kilolarında +- %5 sapma olabilir.

 

4.16- Bazı ürün cinsleri hasattan sonra soğuk hava depolarında muhafaza edilmektedir. Nisan – Kasım ayları arasında sevk edilen Valencia cinsi portakallar, Kasım – Mart ayları arasında gönderilen Hicaz Narlar, Nisan – Eylül ayları arasında gönderilen Lamas cinsi limonlar soğuk hava depolarında muhafaza edilmekte ve soğuk hava depolarından gönderilmektedir.

 

4.17- www.portakalbahcem.com, satılan ürünlere ilişkin SATICI’nın herhangi bir garanti sorumluluğu altında bulunmamaktadır.

 

4.18- Yeni verilen siparişler iptal edilmek istendiğinde “Sipariş Takibi” bölümünden siparişlere bakılması gerekmektedir, Sipariş listesi ekranda listelenecektir. Bu ekranda “Tedarik Aşamasında “gözüken siparişlerde SATICI ile iletişime geçerek verilen sipariş iptal edilebilir. İptal edilen siparişler muhasebe tarafından onaylandıktan sonra para iadesi yapılmaktadır. Yeni verilen siparişlerin iptal işleminin yapılabilmesi için siparişin kargoya çıkmamış olması gerekmektedir. Sipariş takibi bölümünde “Siparişiniz Kargoya Verilmiştir.” ibaresi bulunan ürünlerin sipariş iptalleri yapılamamaktadır.

 

4.19- Ürün lezzetini beğenmeme durumunda iade söz konusu değildir.

 

MADDE 5- CAYMA HAKKI

5.1- ALICI tarafından cayma hakkının kullanımına ilişkin başvurular aşağıdaki kanallar ile SATICI’ya iletilebilecektir.

Başvuru Kanalı

Adres

Posta Adresi

__PORTAKALPOSTAADRESI__

E-posta Adresi

__PORTAKALEPOSTA__

Telefon

__PORTAKALTELEFON__

Faks

__PORTAKALFAKS__

 

5.2- ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya 5.1. maddesinde belirtilen başvuru kanalları üzerinden bildirimde bulunulması ve SATICI tarafından ürünün yeniden satışa arz edilebilir nitelikte olması veya ürünün işbu sözleşmenin 6. madde hükümleri çerçevesinde paketinin açılmamış ve kullanılmamış olması gerekmektedir. İşbu sözleşmenin 6. maddesine giren hallerde ve paketin açılması veya kullanılması halinde cayma hakkı kullanılamayacaktır. 

5.3- Cayma hakkının kullanılması için söz konusu ürünlerin SATICI’nın ürünü göndermiş olduğu Ön Bilgilendirme Formu’nda yazılı anlaşmalı taşıyıcıya (kargo şirketi) iade edilmesi gerekmektedir. ALICI cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde ürünü SATICI'ya anlaşmalı taşıyıcıyla (kargo şirketi) geri gönderir. ALICI, ürünü iade etmek istediği takdirde SATICI’dan kargo kodu almak ve kargo kodu ile SATICI’nın belirttiği taşıyıcı (kargo şirketi) aracılığıyla ürün iadesini gerçekleştirmelidir. Ön bilgilendirme formunda belirtilen taşıyıcıdan (kargo şirketinden) başka bir taşıyıcı (kargo şirketi) ile veya ürün iadesi kargo kodu alınmadan iade gerçekleştirilmesi durumunda taşıma bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır. Cayma hakkının kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile ALICI'ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 (on dört) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. ALICI’nın, ürünü ön bilgilendirme formunda belirtilen taşıyıcı (kargo şirketi) haricinde başka bir taşıyıcı (kargo şirketi) ile iade etmesi durumunda ücret iadesi yükümlülüğü ürünün SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren başlar. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. 

5.4- EFT veya havale yoluyla gerçekleştirilen ödemelerde; ürün bedelinin iadesi, ALICI’dan banka hesap bilgilerine hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şartıyla ALICI’nın belirttiği hesaba havale ve EFT şeklinde yapılacaktır. SATICI, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde geri öder.

Kredi kartı veya Banka Kartı ile yoluyla gerçekleştirilen ödemelerde; ürün bedelinin iadesi, ALICI’nın ödemeyi gerçekleştirdiği kredi kartı veya banka kartına yapılmakta olup nakit iadesi gerçekleştirilmemektedir. Banka tarafından gerçekleştirilecek olan iade ALICI ile Banka arasındaki ilişkiden kaynaklanmakta olup iade biçimine veya süresine ilişkin SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. ALICI’nın ürünü taksitle alması halinde banka tarafından ürün bedelinin ALICI’ya iade yöntemi veya vade farkı gibi yükletilen ek maliyetler ALICI ile banka arasındaki ilişkiden kaynaklanmakta olup SATICI’nın herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.5- Cayma hakkı kapsamında iade edilecek ürün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürün ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. 

5.6- ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına aykırı şekilde kullanması nedeniyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olup bu halde iade gerçekleştiremeyecektir. İade gerçekleştirmesi halinde ise SATICI’nın iade edilen ürünü kabul etmeme haklı saklı olup iadeden dolayı zarara uğraması halinde ALICI, işbu zararları karşılamakla yükümlüdür. 

5.7- ALICI, satın almış olduğu ürüne ilişkin olarak bir kampanya kapsamında indirimden faydalanmış veya kendisine SATICI tarafından kampanya kapsamında hak ve menfaat sağlanmışsa ve ALICI tarafından süresi içerisinde cayma hakkından faydalanılmışsa SATICI’nın iade edilen ürün bedelinden kampanya olarak tanımlanmış indirim tutarını mahsup etme hakkı veya varsa kampanya kapsamında ALICI’ya tanımlanan hak ve menfaatleri geri alma saklıdır. 

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Yönetmelik’in 15/1 Maddesi kapsamında ALICI tarafından aşağıdaki hallerde cayma hakkı kullanılamaz:

 • a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 • b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

 • c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 • ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 • d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

 • e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

 • f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 • g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

 • ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 • h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

6.2- Yönetmelik’in 15. maddesi ve işbu sözleşmenin 6. maddesi kapsamında SATICI aşağıdaki ürünler, cayma hakkı kapsamı dışındadır.

 • Satışa sunulan tüm meyve ve sebzeler, nar ekşisi vb. soslar, meyve suları Yönetmelik m. 15/1-c kapsamında,

 • Reçel, marmelat, bal, meyve kurusu, gıda tozları, lokum, çikolata şekerlemeler Yönetmelik m. 15/1-ç kapsamında,

 • Paketler Yönetmelik m. 15/1-b kapsamında cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.

MADDE 7- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 

7.1- SATICI, sözleşme konusu ürün/hizmetin sağlam, eksiksiz, süresinde siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur. ALICI tarafından satın alınan sözleşme konusu ürünün ayıplı çıkması ve ALICI tarafından satılanın ayıpsız misliyle değiştirilmesi talebinde bulunulması halinde yalnızca SATICI’nın stoklarında aynı ürünün bulunması durumunda işbu talep yerine getirilebilecektir. SATICI’nın stoklarında aynı ürünün bulunmaması halinde sözleşme iptal edilerek ürün bedeli ALICI’ya 14 (on dört) gün içerisinde iade edilecektir.

 

7.2- Haklı bir sebebe dayanmak suretiyle SATICI, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan, ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta ürün/hizmet tedarik edebilir. 

 

7.3- SATICI, ürün/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, durumu, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI’ya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 14 (on dört) gün içinde iade edilir.

 

7.4- SATICI’nın stoklarında ALICI tarafından satın alınan ürünün bulunmaması halinde sözleşme iptal edilerek ürün bedeli ALICI’ya 14 (on dört) gün içerisinde iade edilecektir.

 

MADDE 8- SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜN/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

 

8.1- Ürün/hizmetin cinsi ve türü, nitelikleri, miktarı, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli, web sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan fatura ve Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtildiği gibidir. 

 

MADDE 9- TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

9.1- ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde, kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karsı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir. ALICI, borcunun ifasında temerrüde düşmesi halinde, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğramış olduğu zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 

9.2- ALICI’nın diğer ödeme şekillerinden birini tercih etmesi halinde, borcunun ifasında temerrüde düşmesi halinde, genel hükümler çerçevesinde, SATICI’ya karşı sorumlu olacaktır.

 

MADDE 10 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

 

10.1- İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 11- SATICI’YA BAŞVURU VE TÜKETİCİ MAHKEMESİNE VEYA TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE YAPILABİLECEK BAŞVURULAR VE YETKİLİ MAHKEME 

 

11.1- ALICI, SATICI’ya yönelteceği talep veya şikâyetlerini e-posta yolu ile veya çağrı merkezine telefon yolu ile iletebilir.  

11.2- İş bu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise İstanbul Anadolu Tüketici Mahkemeleri, taraflar arasındaki diğer ihtilaflarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

11 (on bir) ana maddeden ibaret işbu Sözleşme, Alıcı tarafından, elektronik ortamda onaylanmak suretiyle onay tarihinde akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.