Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
 

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

MADDE 1- SATICI BİLGİLERİ

Unvanı

Finport Tarım ve Gıda Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (www.portakalbahcem.com)

Mersis No

0388080414700025

Adresi

Yeni Mahallesi 501 Sok. No: 11 Finike/Antalya

Telefon

0 242 855 38 55

E-posta

[email protected]  

 

MADDE 2- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ

Ürün/Hizmet’in Temel Nitelikleri 

__TEMELNITELIKLER__

Tüm Vergiler Dâhil Toplam Fiyat

__TOPLAMFIYAT__

Nakliye, Teslim ve Ek Masraflar 

__NAKLIYE__

Anlaşmalı Taşıyıcı Bilgisi

__TASIYICI__

Teslim veya İfa Süresi

Depozitolar ve Diğer Mali Teminatlar

 

MADDE 3- ÖDEME, TESLİMAT VE İFAYA İLİŞKİN BİLGİLER 

3.1. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda açıklanan süre içinde ALICI’ya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

3.2. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

3.3. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formu’nun elektronik ortamda onaylanmış olması, fiyat ve sair tüm ek mali yükümlülüklerin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Aksi halde SATICI taahhüt ve yükümlülükleri geçersiz hale gelir. 

3.4. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi, ürün bedelini geri alması veya talep etmesi gibi hallerde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün derhal ve en geç 3 (üç) gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde meydana gelecek ek maliyetler ve taşıma giderleri ALICI tarafından ödenecektir.

3.5. SATICI işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirlenen tahmini teslimat veya ifa süresi içerisinde teslimatı veya ifayı gerçekleştireceğini taahhüt eder. Mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar meydana gelmesi halinde ürün teslimi gecikebilir. Bu halde ALICI bilgilendirilir. 

3.6. Ödemenin kredi kartı veya banka kartı aracılığı ile taksitli bir biçimde gerçekleştirilmesi halinde bu tür işlemlere ilişkin vade farkı ve ek taksit mali yükümlülükleri Banka ve ALICI arasında olup SATICI ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. 

3.7. İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda tüm vergiler dâhil toplam fiyat belirtilmiş olup önceden hesaplanamayan ek nakliye, teslim vb. masraflar veya mali yükümlülükler doğması halinde işbu bedeller ALICI’dan talep edilebilir. 

3.8. Yemelik portakal meyve çapı 72 mm ve üstüdür. Sıkmalık portakal meyve çapı 55 mm – 76mm arasındadır. Diğer ürünlerin ağırlıkları Limon: 90 gr – 200 gr arasında, Nar: 300 gr – 750 gr arasında, Greyfurt: 250gr – 550 gr arasında, Mandalina 80 gr – 160 gr arasındadır. Meyve çapları/ağırlıkları dönemsel olarak +-%5 oranında değişiklik gösterebilir.

 3.9. Ürün görsellerinde görünen meyve istifi/kasa içi yerleşimi, meyve boyuna ve çapına göre değişiklik gösterebilir. Kasaların içindeki meyve adetleri görsellerden farklı olabilir.  

3.10. Meyve grubundaki ürünler kasa adedi olarak satılmaktadır. Birim fiyat kasa için verilmektedir. Kasa içi kiloları ortalama kilo olarak belirtilmiştir. Kasa içinde meyve kilolarında +- %5 sapma olabilir.

 3.11. Bazı ürün cinsleri hasattan sonra soğuk hava depolarında muhafaza edilmektedir. Nisan – Kasım ayları arasında sevk edilen Valencia cinsi portakallar, Kasım – Mart ayları arasında gönderilen Hicaz Narlar, Nisan – Eylül ayları arasında gönderilen Lamas cinsi limonlar soğuk hava depolarında muhafaza edilmekte ve soğuk hava depolarından gönderilmektedir.

MADDE 4- CAYMA HAKKINA İLİŞKİN BİLGİLER

4.1.  Cayma bildiriminin yapılabileceği açık adres, iletişim ve e-posta bilgileri aşağıdaki gibi olup ALICI tarafından cayma hakkının kullanımına ilişkin başvurular aşağıdaki kanallar ile SATICI’ya iletilebilecektir.

 

Başvuru Kanalı

Adres

Açık Adres

Sahilkent Mh.51 Sk No:15 Finike/Antalya

E-posta Adresi

[email protected]

Telefon

0 242 855 3 855

 

4.2. Cayma hakkının olduğu durumlarda iade gerçekleştirilecek olan anlaşmalı taşıyıcıya (kargo firmasına) ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

 

İade Taşıyıcı Firma

 

4.3. ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya 4.1. maddesinde belirtilen başvuru kanalları üzerinden bildirimde bulunulması ve SATICI tarafından ürünün yeniden satışa arz edilebilir nitelikte olması veya paketin açılmamış ve kullanılmamış olması gerekmektedir. İşbu formda belirtilen cayma hakkının kullanılamayacağı hallerde, ürün paketinin açılması halinde, ürünün kullanılması halinde cayma hakkı kullanılamayacaktır. 

4.4. Cayma hakkının kullanılması için söz konusu ürünlerin SATICI’nın Ön Bilgilendirme Formu’nda yazılı anlaşmalı taşıyıcı aracılığıyla iade edilmesi gerekmektedir. 

4.5. ALICI cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde ürünü SATICI'ya anlaşmalı taşıyıcı aracılığıyla iade eder. 

4.6. İşbu formda belirtilen taşıyıcıdan başka bir taşıyıcı aracılığıyla veya belirlenen iade usulüne aykırı şekilde iade gerçekleştirilmesi durumunda iade masraf tutarının tamamı ALICI tarafından karşılanacaktır. 

4.7. Cayma hakkı kapsamında iade edilecek ürün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürün ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. 

4.8. ALICI, satın almış olduğu ürüne ilişkin olarak bir kampanya kapsamında indirimden faydalanmış veya kendisine SATICI tarafından kampanya kapsamında hak ve menfaat sağlanmışsa ve ALICI tarafından süresi içerisinde cayma hakkından faydalanılmışsa SATICI’nın iade edilen ürün bedelinden kampanya olarak tanımlanmış indirim tutarını mahsup etme hakkı veya varsa kampanya kapsamında ALICI’ya tanımlanan hak ve menfaatleri geri alma saklıdır.

4.9. Ürün lezzetini beğenmeme durumunda iade söz konusu değildir.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Yönetmelik’in 15/1 Maddesi kapsamında ALICI tarafından aşağıdaki hallerde cayma hakkı kullanılamaz:

 • a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 • b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

 • c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 • ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 • d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

 • e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

 • f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 • g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

 • ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 • h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

6.2- Yönetmelik’in 15. maddesi ve işbu sözleşmenin 6. maddesi kapsamında SATICI aşağıdaki ürünler, cayma hakkı kapsamı dışındadır.

 • Satışa sunulan tüm meyve ve sebzeler, nar ekşisi vb. soslar, meyve suları Yönetmelik m. 15/1-c kapsamında,

 • Reçel, marmelat, bal, meyve kurusu, gıda tozları, lokum, çikolata şekerlemeler Yönetmelik m. 15/1-ç kapsamında,

 • Paketler Yönetmelik m. 15/1-b kapsamında cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.

MADDE 6- BAŞVURU, UYUŞMAZLIK VE DİĞER HÜKÜMLER 

6.1. ALICI, SATICI’ya yönelteceği talep veya şikâyetlerini aşağıdaki kanallarla iletebilir. 

Telefon

0 242 855 3 855

E-posta

[email protected]

 

6.2. İş bu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise İstanbul Anadolu Tüketici Mahkemeleri, taraflar arasındaki diğer ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6.3. İşbu Ön Bilgilendirme Formu, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olup taraflar aksini kararlaştırmadıkça Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan bilgilerde değişiklik yapılamaz.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu, Alıcı tarafından, elektronik ortamda onaylanmak suretiyle kabul edilmiştir.