Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
 

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

  1. Veri Sorumlusu ve Kişisel Veri Kategorileri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca; kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, pazarlama bilgisi, sosyal medya hesap bilgisi ve işlem güvenliği bilgileri şeklindeki kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Finport Tarım ve Gıda Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, detayları aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir;

İşleme Amaçları

Kişisel Veri Kategorileri

Mal ve Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Pazarlama Bilgisi, Sosyal Medya Hesap Bilgisi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

İletişim Bilgisi, Pazarlama Bilgisi, İşlem Güvenliği Bilgileri

Talep ve Şikayetlerin Takibi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Pazarlama Bilgisi, Sosyal Medya Hesap Bilgisi ve İşlem Güvenliği Bilgileri

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi

Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Pazarlama Bilgisi, Sosyal Medya Hesap Bilgisi ve İşlem Güvenliği Bilgileri

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Pazarlama Bilgisi, Sosyal Medya Hesap Bilgisi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

İletişim Bilgisi, Pazarlama Bilgisi, Sosyal Medya Hesap Bilgisi

Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Pazarlama Bilgisi, Sosyal Medya Hesap Bilgisi ve İşlem Güvenliği Bilgileri

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Pazarlama Bilgisi, Sosyal Medya Hesap Bilgisi

 

  1. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz; üyelik sözleşmeniz gereği yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için gerekli bilgilerin hizmet alınan şirketlere aktarılması vb. gereklilikler gibi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, kanuni yükümlülük gereği pazarlama bilgilerinizin yetkili kamu kuruluşlarına aktarılması gibi veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kurumsal programların kullanılması, iş sürekliliği ve iş geliştirme faaliyetleri için alınan hizmet ve yazılımların kullanılması, şirketin yüklendiği edimlerin yerine getirilmesi gibi veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları dâhilinde; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır. Bununla birlikte kişisel verileriniz, sunucuları ve bulut sistemleri yurt dışında bulunan yurt içi iş ortaklarımız ile yurt dışında mukim iş ortaklarımızla; açık rızanız alınmak koşuluyla veya ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun izninin bulunması koşuluyla aktarılmaktadır.

 

  1. Kaynak ve Hukuki Sebep

Kişisel verileriniz; sözleşmesel yükümlülüklerimiz gereği hizmetin ifası öncesi, sonrası ve ifa sürecinde; elektronik ortamda ilettiğiniz bilgi ve belgeler aracılığıyla ve tarafımızca bizzat veya 3. kişilerden fiziki, elektronik ortam araçları ile otomatik yollarla yazılı olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi işleme faaliyetlerimiz yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı şekilde 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesi uyarınca; bir hakkın tesisi kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak veya 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesi gereği açık rızanız alınarak işlenmektedir.     

 

  1. Başvuru Usul ve Esasları

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.portakalbahcem.com/ web adresimizde yer alan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nda yer alan usul ve esaslar doğrultusunda, ilgili formu doldurarak ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan; [email protected] KEP adresimize göndereceğiniz ileti ile [email protected]  e-mail adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile veya Sahilkent Orta Mh.51 Sk.No:15 Finike/Antalya adresimize yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.